Welkom bij de MVO-wegwijzer ISO 26000
De MVO-wegwijzer ISO 26000 maakt u wegwijs in de  richtlijn ISO 26000. Het helpt u kennis te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ermee aan de slag te gaan. ISO 26000 bestaat uit vier blokken, die u ook in deze wegwijzer terugziet. Per blok ziet u wat ISO 26000 op hoofdlijnen van u verwacht en hoe u hiermee aan de slag kunt. Ieder blok verwijst door naar de richtlijn zelf, waar u de uitgebreide informatie kunt nalezen.

Wat is ISO 26000?
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven dat uitlegt wat MVO is en hoe het in de praktijk gebracht kan worden. In tegenstelling tot sommige andere ISO-normen bevat ISO 26000 geen eisen en kan het dus niet worden gebruikt voor het certificeren van MVO. Omdat in ISO 26000 geen eisen staan, bepaalt u uiteindelijk zelf of en zo ja, op welke manier u MVO implementeert.    
De richtlijn is door alle soorten organisaties te gebruiken, ongeacht grootte, locatie of sector. Naast bedrijven kunnen dus ook overheden, NGO’s en andere organisaties de richtlijn en deze wegwijzer gebruiken.
De volledige richtlijn is verkrijgbaar via de website van het NEN: www.nen.nl/iso26000.

Waarom deze wegwijzer gebruiken?
Deze wegwijzer helpt u gestructureerd aan de slag te gaan met MVO volgens de richtlijn ISO 26000. MVO levert zowel een bijdrage aan duurzame ontwikkeling als aan uw bedrijf zelf. Het levert een efficiëntere bedrijfsvoering op en draagt bij aan innovatie. Ook blijkt uit onderzoek dat steeds meer klanten MVO-eisen stellen.

Aan de slag
Over deze website Aan de slag
Zorg voor een goede basishouding
Verken en betrek je omgeving
Bepaal welke thema´s belangrijk zijn
Ga met die thema´s aan de slag